logo

The Longest Promise (2023)

Silahkan Pilih Episode

50.3K views
324 loves

fan

Sinopsis
The Longest Promise berfokus pada kisah percintaan Zhu Yan (Ren Min) dan Shi Ying (Xiao Zhan) yang cukup rumit. Zhu Yan merupakan seorang putri dari suku Chi Yi, sementara Shi Ying merupakan seorang pangeran kerajaan. Cerita yang diangkat mengambil latar tempat di benua fiksi bernama Kong Sang. Kala itu, Shi Ying dan ibunya dijebak oleh seseorang dan mereka harus diusir ke Gunung Jiu Yi untuk mengolah lahan pertanian. Pada awalnya, Shi Ying sangat fokus untuk bertani, namun lama-kelamaan ia menaruh perhatian kepada muridnya, Zhu Yan. Karena hubungan mereka berdua hanya sebatas guru dan murid, akhirnya kisah cinta mereka pun tidak berkembang lebih lanjut.  Selain situasi tersebut, nasib pun menghalangi sang guru dan murid karena mereka berdiri di sisi yang berlawanan dalam perjuangan politik. Shi Ying dan Zhu Yan harus menghadapi situasi antara hidup dan mati. Meskipun begitu, akhirnya mereka mengesampingkan egonya masing-masing dan mulai berjuang bersama untuk melindungi Benua Kong Sang.

Details
Drama: The Longest Promise
Native Title: 玉骨遥
Also Known As: Jade Bone Ballad , Yu Gu Yao , Yuk Gwat Yiu , 玉骨遙 , Zhu Yan , 朱颜
Director: Jeffrey Chiang
Screenwriter: Wu Ying Ying
Genres: Romance, Wuxia, Fantasy, Political
Episodes: 40
Aired: Jul 2, 2023 - Jul 20, 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday
Original Network: Tencent Video, WeTV
Duration: 45 min.
Country: China

Main Role
Xiao Zhan - Shi Ying
Ren Min - Zhu Yan

Support Role
Alen Fang - Zhi Yuan
Wang Chu Ran - Bai Xue Lu
Wang Zi Qi - Qing Gang
Marcus Li - Chong Ming
Ye Sheng Jia - Shi Yu
Lu Yu Xiao - Bai Xue Ying
Han Dong - Da Si Ming
Yu Xuan Chen - Lan Xi Qiao
Zhu Xiang - Bing Wu / "Ice Demon"
Mickey He - [Emperor Bei Mian]
Chen Xin Yu - Qiu Shui
Gallen Lo - [Xing Zun Emperor]
Zhang Shuang Li - Reverend Xuan Zhen
Zeng Li - Bai Yan
Chen Zi Han - Concubine Qing
Guo Jun - Scarlet King
Yang Ming Na - Princess Consort Chi
Ruan Sheng Wen - Prince Qing
Ding Jie - Yu Fei
Wang Yi Yao - Ru Yi
Zhang Lei - Prince Bai
Fan Lin Feng - Bai Feng Lin

Danger Color
Danger Color