logo

Only for Love (2023)

Silahkan Pilih Episode

187.8K views
977 loves

Sinopsis
Only For Love ini menceritakan tentang hubungan antara CEO terkenal dan seorang reporter dari surat kabar terkemuka di Tiongkok. Zheng Shu Yi merupakan seorang reporter yang bertekad untuk bisa mendapatkan posisi halaman depan untuk beritanya. Oleh karena itu, ia sangat berusaha keras untuk mewawancarai Shi Yan, sang CEO muda yang paling banyak dibicarakan belakangan ini. Shi Yan diketahui ingin melakukan investasi di perusahaan-perusahaan start up yang menjanjikan sebagai bentuk kontribusinya kepada masyarakat. Zheng Shu Yi dan Shi Yan secara tidak sengaja bisa saling mengenal satu sama lain. Mereka kemudian menyadari bahwa takdir mereka saling terkait. Shi Yan tahu bahwa artikel yang ditulis oleh Zheng Shu Yi tentang industri membuat orang bisa lebih banyak mengetahui tentang start up lokal. Oleh karena itu, ia pun mengizinkan Zhen Shu Yi menulis rangkaian cerita tentang perusahaannya sehingga mereka sering bertemu. Hubungan kerja antara CEO dan reporter ini pun lambat laun berkembang dan membawa mereka ke dunia asmara.

Details
Drama: Only for Love
Native Title: 以爱为营
Also Known As: Cuo Liao , 错撩 , 以愛為營 , 錯撩 , Yi Ai Wei Ying , Accidental Love
Director: Guo Hu
Screenwriter: Yang Qian Zi
Genres: Business, Comedy, Romance
Episodes: 36
Aired: Nov 3, 2023 - Nov 29, 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday
Original Network: Hunan TV, Mango TV
Duration: 45 min.
Country: China

Main Role
Bai Lu - Zheng Shu Yi
Dylan Wang - Shi Yan

Support Role
Wei Zhe Ming - Yu You
Shen Yu Jie - Qin Shi Yue
Liu Dong Qin - Guan Ji
Jiang Pei Yao - Bi Ruo Shan
Nie Yuan - Guan Xiang Cheng
Zeng Li - Tang Yi
Dong Xuan - Song Le Lan
Kou Zhen Hai - Shi Wen Guang
Kong Lian Shun - Fan Lei
An Yue Xi - Xu Yu Ling
Lu Cheng Jue - Yue Xing Zhou
Zheng Shu Huan - Qin Le Zhi
David Wang - Qin Xiao Ming
Vian Wang - Kong Nan
Daniel Zhou - Yi Yang
Tu Zhi Ying - Fiona
Yang Ming Na - Wang Mei Ru
Lu Zhao Hua - Ada
Duan Xing Yu - Cheng Bei Er
Song Xiao Ying Zi - Li You Ran
Sun Ao - Hu Qing Hua
Liu Ming Hao - Chen Sheng

Guest Role
Liu Xie Ning - Bei Lin
Xiao Huang - Qian Yu Cheng

Danger Color
Danger Color